Reverse Osmosis | Ters Osmoz

Reverse Osmosis | Ters Osmoz

Reverse osmosis; sudaki istenmeyen tüm minerallerin temizlenmesinde kullanılan, günümüzün en gelişmiş arıtma yöntemidir.

Reverse osmosis cihazları günümüzde saf su, ultra saf su gibi hassas su ede edilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilinen klasik su arıtma cihazlarıyla çözüm sağlanmadığı takdirde ters osmoz tekniği kullanılır. Genel olarak deniz suyu, orta tuzlu sıla, az tuzlu sular, acı kuyu suları, sertliği ve iletkenliği çok yüksek olan suların arıtımında Reverse Osmosis tekniği kullanılır.

Reverse Osmosis çalışma prensibi konsantre (derişik) çözelti ile, seyreltik çözeltinin yarı geçirgen özellikte olan bir membran ile ayrılmasıdır.

Membran iki fazı birbirinden ayıran seçici bir bariyer olarak görev yapan makineni parçasıdır.

Membranların yarı geçirgen olan öellikleri sayesinde suyun geçişi, çöznmüş olan minerallerin geçişine göre daha kolay olmaktadır. Fiziksel ve kimyasal yapıları itibarıyla membranlar bünyesinde genel olarak tuz yonları olmak üzere, istenmeyen iyonları arındıran ve iyonların ayrışması işlemini gerçekleştirmek için kullanılır.

Reverse Osmosis | Ters Osmoz | Filtre Sistemi